Kriminaalasjadest on komisjoni lõpparuande kohaselt kohtulahendini jõudnud neli, kokku on nende tekitatud kahju 31,6 miljonit krooni. Kohtute menetluses on samuti neli kriminaalasja kokku 27,8 miljoni kroonise kahjuga.

Eeluurimisel on veel neli kriminaalasja, mille käigus selgitatakse välja kokku 60,1 miljoni kroonise kahju tekkimist. Eeluurimine on kuriteo tuvastamata jätmise tõttu lõpetatud kahel korral, neist üks, kahjunõudega kolm miljonit krooni, aegumistähtaja möödumise tõttu mullu 20. oktoobril.

Kriminaalasjad puudutavad muuseas 27,8 miljoni krooni riisumist mitme Maapanga töötaja poolt Leedu Snoras Panga kaudu, AS-i Viru Rand 30-miljonilise deposiidi riisumist maapankuri Ain Keluse poolt ning sama mehe tekitatud 12-miljonilist kahju Negotsiant Pangaga sõlmitud tehingute tõttu.

Kahe kriminaalasja raames on kohtu alla antud Maapanga endine juht Malle Eenmaa, kes on ühes neist kahes kohtuastmes süüdi mõistetud.

Samuti on uurimine välja selgitanud, et Maapanga Jõgeva filiaali juhataja Aivar Koger koos kaasosaliste Evar Ilvese ja Tormi Tiroga pettis raha välja juristide liidust.

Enam kui kolme miljoni krooni suuruse kahju tekitas Maapangale Virumaa Kommertspanga Aseri filiaali juhataja Kaido Toome, kelle vastu esitatakse tsiviilhagi.

Lähiajal esitab Tartu politsei süüdistuse veel Eesti Maapanga Tartu kontori tellerile Lea Lättile, kes riisus ajavahemikul 1995.-1998. aastani Maapanga klientide EVP-kontodelt ligi 1,1 miljonit krooni.

Maapanga juhtivkontori depookassa kassapidaja Maire Oeselg maksis oma tuttavale Vello Veebelile pangast alusetult 650.000 krooni. Kohus on Oeselja juba süüdi mõistnud.

Samuti on juba karistuse kätte saanud Maapanga Väike-Maarja kontori teller Evely Moisto, kes riisus ametiseisundit kuritarvitades 1998. aastal suure summa sularaha.