“Olen kõnelenud viimastel päevadel väga paljude erineva tausta, elukoha ning emakeelega Eesti inimestega. Olenemata rahvusest jääb valdavalt kõlama seisukoht, et inimesed on viimastel nädalatel toimunust tüdinenud ja väsinud. Inimesed soovivad pöörduda tagasi Eestile iseloomuliku rahuliku ja turvalise elurütmi juurde,” sõnas politsei peadirektor.

“Politseitöö seisukohalt oli lõppev nädal meie riigi tänavatel taas tavapäraselt rahulik. Kõigi eelduste kohaselt jääb see nii ka algaval nädalal, mil Eesti elanikud tähistavad mitmeid erinevaid tähtpäevi, alustades teisipäeval, 8. mail toimuva Teise Maailmasõja ohvrite ja langenute mälestuspäevaga ning lõpetades emadepäevaga pühapäeval, 13. mail. Siia vahele jääb ka 9. mai, mil osal Eesti elanikest on kavas viia lilli Teises Maailmasõjas langenute mälestuseks.

Tuletan seoses sellega kõigile meelde, et Tallinnas ja Harjumaal on vähemalt 11. maini keelatud avalike koosolekute pidamine. See tähendab, et politsei ei tee takistusi lillede asetamisele või muul rahumeelsel viisil Teises Maailmasõjas langenute mälestamisele. Küll aga ei tohi mälestamisega kaasneda avalikke koosolekuid, oma meelsuse avaldamist, vaenu õhutamist või muid avaliku korra rikkumisi. Veteranidele, kes kannavad oma väljateenitud aumärke või vormirõivaste elemente, ei tehta takistusi.

Soovin teile kinnitada, politsei on igakülgselt valmis eeloleval nädalal avaliku korra tagamiseks. Kõik Eesti õiguskaitseasutused teevad ühiselt tööd provokatsioonide ennetamiseks ja rahumeelse õhkkonna tagamiseks. Ka politseinikele on antud juhised mitte alluda provokatsioonidele, kuid fikseerida kõik õiguserikkumised.

Samas oleme ka valmis korrarikkumistele reageerima. Rakendame praegu ja edaspidi kõigi korrarikkujate — varaste, huligaanide, rüüstajate — suhtes null-tolerantsi. Nagu aprilli lõpu sündmused näitasid, fikseeritakse ka massiliste rahutuste ajal toimepandud õiguserikkumised, süüdlased tehakse kindlaks ja nad saadetakse kohtu ette. Karistuse vältimatusest on aru saanud ka paljud tollased korrarikkujad ise. Seda tõestab kasvõi asjaolu, et paarkümmend korrarikkujat on pöördunud omal algatusel politsei või prokuratuuri poole ja tunnistanud tehtu üles, mis on karistuse määramisel kergendav asjaolu.

Igaüks saab ka ise turvalisuse tagamisele oluliselt kaasa aidata. Palun hoiduge rahvakogunemistest. Ärge jääge rahutuste korral ka niisama uudishimulikuks pealtvaatajaks, sest nii seate ohtu enda ja täidate provokaatorite peamise eesmärgi. Kutsuge üles mõistlikkusele ka oma lähedasi. Eriti lastele ja noorukitele tuleb selgitada, et rahutused ei ole meelelahutus ja rahutuste ajal toimepandud süütegu on samasugune õiguserikkumine nagu iga teine.

Eesti politsei pole kunagi varem saanud nii palju poolehoidvaid sõnumeid kui viimastel nädalatel. Täname kõiki inimesi ja kinnitame, et tagame avaliku korra kaitse ka eeloleval nädalal.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid