Imestan, kui leian, et siiani tõesti veel keegi usub seda kommunismi definitsioooni ja et selle poole tegelikkuses ka püüeldi. Kuidas selle kommunismiga oli: eks ikka paarikümne aasta pärast, mitte mingil juhul varem, põhjusi leidus ikka.

Samas, võimulolijad elasid hästi, mida suurem ülemus, seda kommunismilähedamas keskkonnas elas. Stalini geniaalsus selles seisneski, et üheltpoolt ehitades äärmiselt despootlikku süsteemi, suutis ta teiselt poolt panna inimesed süsteemi (ehk siis kommunismi) uskuma. Pettis ka meie “noorluuletajad” ära.

Kommunism on ju tegelikult luulu, sarnane uskumusega hauatagusesse ellu vm jaburdusega. Samas kommunismiehitamine tõestas, et inimene harjub suvalise süsteemiga, leiab seal oma koha ja võimaluse eneseteostuseks.

Täna kapitalism, eile kommunism, ühiskonna- korraldused erinevad aga eneseteostusvajadus inimestel jääb.

Hoopis teine asi on kuritegudega. Kuritegu on kuritegu, seda ei tohiks mingi ühiskonnakorraldusega siduda. Kuritegu võib sooritada üks isik või isikute grupp, bande. Ja nende kommunismilipu all tegutsenud bandede konkreetseid kuritegusi tuleks uurida ja kohut mõista.

Kes soodustas Eestisse muulaste toomist? Pidasid kuskil vastava kihutuskõne, oled süüdlane, vabandused tagant järgi ei loe. Oleks ju ka tollal saanud kuidagi sellest ära viilida, aga ei isiklik karjäärihimu kaalus eesti rahva huvid üles.

Kes on selle kuriteo ohvrid: sarnaselt eestlastele ka siinsed muulased, kes kisti välja oma tavaelust, asustati ümber võõrale maale ja kes ka täna ei tunne end siin hästi. Ja seda tuleb ka neile pidevalt seletada, et nemad on kuriteo ohvrid, mitte kurjategijad eesti rahva vastu. Tuleviku Eestit ehitada tuleb aga koos.

PS: Kuidas valitsusremondiga on?