Tõestamaks Eesti koolide tublit arengut infotehnoloogia rakendamisel kooli igapäevatöös, korraldas Tiigrihüppe SA selle aasta veebruaris "Innovaatiliste lahenduste konkursi". Konkursil said osaleda kõik üldhariduskoolid, kes on oma kooli sisulise või administratiivse tegevuse toetuseks välja töötanud ja rakendanud info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid lahendusi.

Žürii esimehe Aimur Liiva sõnul on konkursile laekunud tööd heaks näiteks, kuidas on 10aastane Tiigrihüppe programm Eesti koole innovaatilisemaks muutnud. "Olen veendunud, et Eesti koolid on edumeelsed, meie soov oli seda näidata ka avalikkusele ning tuua head ideed kooliseinte vahelt välja. Aga kui läbi huumoriprisma rääkida, siis Eesti koolide innovatsioon pakub väärilist konkurentsi Leiutajateküla Oskari parimatele leiutistele," sõnas Liiva.

Kokku laekus Sihtasutusele 33 lahendust 24-lt koolilt üle Eesti.

Esimese koha ja sellega kaasneva 100 000 krooni pälvis Tartu Descartesi Lütseumi lahendus "Sisevõrk". Konkursi žürii hindas lahenduse esikoha vääriliseks eeskätt põhjusel, et tegu on väga hästi läbimõeldud lahendusega, mis tõepoolest toetab nii kooli igapäevast administreerimist ja õppetööd kui ka suhtlust lapsevanematega. Vähetähtis ei ole moment, et tegu on süsteemiga, mis on loodud ainult kooli enda jõududega ning sealjuures väga väikeste rahaliste vahenditega. Eraldi soovis žürii toonitada seda, et esitatud lahenduse laekus Tiigrihüppele mitte paberil, vaid elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Žürii otsustas välja anda kaks teist kohta 50 000 kroonise preemiaga. Need kuulusid Kuressaare Gümnaasiumi lahendusele "Magnetkaart kui päästerõngas" ja Tallinna Inglise Kolledži kolm lahendust "Valentinipäeva kalliteenus", "10. kl katsetele e-registreerimine" ja "Õppehaldus".

Kolmandaid kohti anti välja neli: 25 000 kroonise preemia said Põltsamaa Ühisgümnaasium "Kiipkaardipõhise sissepääsusüsteemi rakendamine üldhariduskooli tingimustes", Tallinna Tõnismäe Reaalkool "Õpilaste andmed", Tallinna Rahumäe Põhikool "Elektroonilised infostendid" ning Tartu Kivilinna Gümnaasium "Õpilaste kooli vastuvõtu infosüsteem"/ "Kogukonna infovahetus-, suhtlus- ja aruandlussüsteem E-kool".

Auhinnaraha saavad koolid kasutada infotehnoloogia vahendite soetamiseks ja/või kooli IKT-alaste arendusprojektide finantseerimiseks.

Konkursi žüriisse kuulusid Aali Lilleorg - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusega seotud programmide konsultant, Harlet Arismaa -Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õppealajuhataja, Hanna Toom - Tallinna Ühisgümnaasiumi informaatika õpetaja, Peeter Marvet, Ave Lauringson - Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht, Aimur Liiva - Tiigrihüppe Sihtasutus projektijuht.

Konkursi tingimustega saab tutvuda “Innovaatiliste lahenduste konkursi” kodulehel.