Varek vabandas eesti rahva ees nende poliitikute pärast, kes ei taibanud demokraatia kaotamise ohtu ja ei seisnud jõulisemalt vastu Riigikogu laialisaatmisele 1934. aastal.

“Sellest algas kõik järgnev, mis päädis riigi lõppemisega,” sõnas Varek.

Õnneks elas eesti rahvas 50 aastat võõrast võimu üle, kandes küll ränki kaotusi, kuid avaldades aastakümneid ka vaikivat vastupanu.

“Pika Hermanni torn on läbi aegade olnud nagu majakas, mis näitab juba kaugele ära, kas Eesti on vaba või vallutatud, kas Eesti on iseseisev või murtud südamega,” sõnas Varek.

“Ma ei taha, et meiega kunagi peaks korduma see, et oleme jälle tagantjärele targad. Võimu poole pürgivad poliitikud ei tohi teha ebademokraatlikke, omakasust või klikihuvist lähtuvaid otsuseid, mis ohustavad Eesti riigi iseseisvust, terviklikkust või julgeolekut,” manitses riigikogu esimees.

“Eesti rahvas on paremat väärt. Eesti rahvas on vabadust ja iseseisvust väärt. Ma tahan, et hingaksime täiel määral vaba kodanikuna vabal maal. Ma tahan, et peaksime silmas oma riigi parimat kasu. See ei ole ju ainult poliitikute riik. See on eesti rahva riik.”