Peale 681 häält kogunud Kerese valiti
sportlastest sajandi suurkujudeks
Kristjan Palusalu (531 häält), Erika Salumäe (427), Georg Lurich (404), Jaan Talts (375), Ants Antson (322), Johannes Kotkas (317), Erki Nool (289), Jaak Uudmäe (238) ja Heino Lipp (231).

Kirjanikest pääsesid saja suurkuju hulka Anton Hansen Tammsaare, Jaan Kross, Oskar Luts, Juhan Liiv, Marie Under, Eduard Vilde, Karl Ristikivi, Friedebert Tuglas, Betti Alver, Johannes Aavik, August Gailit, Juhan Viiding, Artur Alliksaar, Hando Runnel ja August Kitzberg.

Muusikutest said tunnustuse Gustav Ernesaks, Arvo Pärt, Neeme Järvi, Georg Ots, Raimond Valgre, Eri Klas, Veljo Tormis, Alo Mattiisen, Rudolf Tobias, Tõnu Kaljuste, Heino Eller ning Miina Härma.

Kunstnikest valiti saja suurkuju hulka Eduard Viiralt, Amandus Adamson, Ants Laikmaa, Kristjan Raud, Günther Reindorff, Evald Okas, Jaan Koort, Konrad Mägi, Jüri Arrak ja Anton Starkopf.

Teatri-, filmi- ja ajakirjandustegelastest osutusid väljavalituiks Voldemar Panso, Juhan Peegel, Jakob Hurt, Paul Pinna, Ita Ever, Valdo Pant, Jüri Järvet, Fred Jüssi, Rein Maran, Felix Moor, Anna Raudkats, Ants Eskola ja Liina Reiman.

Viiendik sajandi sajast suurkujust olid riigimehed: Lennart Meri, Jaan Tõnisson, Konstantin Päts, Johan Laidoner, Mart Laar, Edgar Savisaar, Jaan Poska, Vaino Väljas, Ernst Jaakson, Jüri Vilms, Julius Kuperjanov, Arnold Rüütel, Johan Pitka, Tunne Kelam, Ülo Nugis, Jüri Uluots, Enn Tarto, Andres Tarand, Kaarel Eenpalu ja Siim Kallas.

Teadlastest said tunnustuse Juri Lotman, Paul Ariste, Ernst Öpik, Ludvig Puusepp, Jaan Einasto, Voldemar Vaga, Endel Lippmaa, Paul Kogerman, Toomas Sulling, Erast Parmasto, Harri Moora, Edgar Kant, Karl Orviku, Anto Raukas, Julius Aamissepp, Eerik Kumari, Johannes Hint, Arnold Seppo, Pavel Bogovski ja Pent Nurmekund.

Rahvaküsitlusel osales kirja teel ja interneti vahendusel kokku 10.000 inimest.

27. detsembril on Tallinnas Vabaduse väljakul küsitluse "Sajandi 100 suurkuju" piduliku lõpetamise puhul laser-show ning kaasaegsete suurkujude austamistseremoonia.