Kohtuotsus puudutab 148 Dujaili küla elaniku tapmist, kes hukati 1982. aastal pärast seal Saddamile korraldatud tapmiskatset, vahendab ETV24 välisagentuure.

Saddam hüüdis otsust kuuldes “Allahu Akbar!” (Jumal on vägevaim!)

Saddami poolvend Barzan Ibrahim al-Tikriti mõisteti surma poomise läbi tema osaluse eest külaelanike tapmises. Kohtunik Awad al-Banderi mõisteti samuti surma poomise läbi.

Iraagi asepresident Taha Yassin Ramadan mõisteti süüdi ettekavatsetud mõrvades ja talle määrati eluaegne vanglakaristus.

Kohus mõistis kolm Baathi partei ametnikku süüdi tahtlikes tapmistes ja määras neile 15 aasta pikkused vanglakaristused ning mõistis neljanda neist õigeks, nagu süüdistajad taotlesid. Neljas ametnik mõisteti õigeks tõendite puudumise tõttu.

Süüdistajad taotlesid ka Saddami poolvenna ja endise luurejuhi Barzan Ibrahim al-Tikriti, asepresidendi Taha Yassin Ramadani ja kohtunik Awad al-Banderi surmamõistmist. Samuti nõuti vanglakaristust kolmele Baathi partei ametnikule Dujailist, neljas kohtu all olnud ametnik soovitati õigeks mõista.

Saddam saab kohtuotsuse automaatselt edasi kaevata Iraagi apellatsioonikohtule. Kui viimane kohtuotsusega nõustub, viiakse kohtuotsus täide 30 päeva jooksul.

Saddami üle käib alates 21. augustist ka teine kohtuprotsess, kus teda süüdistatakse genotsiidikampaanias kurdide vastu 1987. ja 1988. aastal, mille tagajärjel hukkus kuni 180 000 inimest.

Iraagi seaduste järgi hukatakse poomise läbi tavalisi kriminaalkurjategijaid, mahalaskmise teel saadetakse teise ilma vaid sõjaväelasi.

Saddam ise on varem öelnud, et eelistab surma mahalaskmise läbi.