Nõukogu esimehe koht peaks Gräzini arvates kuuluma opositsioonile.

Nõukogu töös osalemine oleks saadikutele tavaline tööülesanne, ilma lisatasuta, nagu riigikogu erikomisjonide puhul.

Ettepaneku kohaselt kaoks spetsialistide kuulumine ringhäälingunõukogusse.

„Praegu kehtiva süsteemi järgi ei loeta ringhäälinguala spetsialistideks Ela Tomsonit, Mark Soosaart, Enn Eesmaad, Heimar Lenki ja paljusid teisi endisi professionaalseid ringhäälingutöötajaid. Vastupidi: tänases RHN-is on inimesi, kes pole ringhäälingutööga kunagi kokku puutunud, kuid omavad samas ilmseid poliitilisi eelistusi ja sidemeid,” ütles Gräzin.

Reformierakonna väitel tähendab ringhäälingu allutamine paljuparteilisele parlamendile, kus opositsioonile garanteeritakse juhtroll, Eesti elektroonilise meedia demokratiseerimist ja varjatud mõjukanalite toime vähendamist, teatas Gräzin Delfile.

Ringhäälingunõukogu on Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio kõrgeim organ, mis koosneb üheksast liikmest. Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nimetab riigikogu oma koosseisu liikmete hulgast poliitilise tasakaalustatuse põhimõttel viis ringhäälingunõukogu liiget ning viieks aastaks neli liiget vajalike valdkondade tunnustatud asjatundjate hulgast.