"Vaatamata asjaolule, et Marlekor on võlgnik on pankrotiavalduste läbivaatamise aja seisuga maksejõuetu, leidis kohus, et võlausaldajate pankrotiavalduste rahuldamiseks puudub seaduslik alus," ütles BNS-le kohtunik Maie Seppo.

Seppo selgitas, et kuna maksuameti nõue on kohtus vaidlustatud, ei saa seda lugeda selgeks nõudeks.

"Nii kui haldukohtust tuleb vastav lahendus, saab tulla tagasi," ütles ta.

Lisaks esitas Marlekorile 700.000 krooni suuruse võlanõude Julianus Inkasso, kes esindab ühte Marlekori Saksa hankefirmat.

"Ka seda nõuet ei saanud rahuldada, kuna nendevahelistes lepingutes oli kirjas, et pooled ei saa oma õigusi ja kohustusi ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele loovutada," rääkis Seppo.

"Seda nõusolekut ei olnud, liiatigi ei olnud tõendatud pankrotihoiatuse ja nõude tegelikku esitamist Marlekorile," lisas ta.

Kohus algatas endise Tallinna Vineeri ja Mööblikombinaadi omaniku AS-i Marlekor pankrotimenetluse juulis maksuameti avalduse alusel, kes nõuab firmalt üle 30 miljoni krooni.

Marlekori 75 protsendi aktsiate omaniku AS-i Nordika Varahaldus teatel on maksuameti nõude aluseks sotsiaalameti poolt 1995. aastal Marlekorile üle kantud erastamiseelse RE Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadi maksuvõlad ja viivised, mida Marlekor ei tunnista.

Juuni lõpul avaldas advokaadibüroo HETA Marlekori volitusel ajalehtedes kuulutuse, pakkudes Marlekorile kuuluvaid vineeri- ja mööblikombinaadi hooneid ja krunte müügiks.

Nordika kinnitusel toimus müük pandipidaja nõusolekul ja parimaks pakkumiseks tunnistati OÜ Wiltmest Halduse pakkumine, kellega sõlmiti hoonete ostu-müügi leping.

Marlekor erastas Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadi 1993. aasta septembris, 1997. aastal moodustati kombinaadi juhtimiseks operaatorfirma AS TVMK.

Nordika Varahaldus omandas 75 protsenti Marlekori aktsiatest 1998. aasta oktoobris.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid