Meile järgnevad Maailma vabadusindeksis (State of World Liberty Index) Iirimaa ja Kanada. Neljandal kohal on Šveits, viiendal Island ning USA on edetabelis kaheksas, vahendab PM Online.

Balti riikidest on Leedu 16. ja Läti 20. kohal. Soome on 15. ja Venemaa 124. positsioonil. Tabeli viimasele ehk 159. kohale jäi Põhja-Korea.

2006. aasta maailma vabadusindeks järjestab riigid nelja vabadusindeksi põhjal, koondades need kokku üheks.

Selleks kasutati The Heritage Foundationi ja Wall Street Journali koostatud 2006. aasta majandusvabaduse edetabelit, Frasieri instituudi ja Cato instituudi 2005. aasta majandusvabaduse edetabelit, Freedom House’i 2005. aasta maailma vabaduse edetabelit ja ühingu Piirideta Reporterid ajakirjandusvabaduse indeksit.

Riigid jagati kolme kriteeriumi järgi: isikuvabadus, majandusvabadus ja avaliku sektori suurus/maksukoormus. Seejärel võeti kolmest tulemusest keskmine.

Kuigi Eesti saavutas üldpingereas esikoha, ei saanud ta kolme alaindeksi puhul üheski esikohta. Majandusvabaduselt oli Eesti 8., valitsemiskulude ja maksukoormuse osas 6. ning isikuvabaduste osas 5. kohal.

Kuigi indeksi algallikad on usaldusväärsed, ei ole esialgu alust mainitud uuringut nendega samaväärseks pidada, kuna selle ajutisel kodulehel puuduvad uurimuse koostaja andmed, samuti pole piisavalt täpsustatud valemit, kuidas algallikatest lõpptulemuseni jõutakse.