Ansip ütles neljapäeval ajakirjanikele, et näiteks Soome on digitaaltelevisioonile üleminekuga Eestist kaugele ette jõudnud ning järgmisel aastal kavatsevad põhjanaabrid analoogtelevisiooni välja lülitada, vahendab PM Online BNS-i uudist.

“ELi regulatsiooni järgi tuleb ka Eestis aastal 2012. analoogtelevisioon välja lülitada,” lausus Ansip.

Valitsus arutas õhtusel kabinetiistungil digi-TV-le ülemineku kava ning otsustas lähiajal teha elektroonilise side seaduses muudatuse, mis võimaldab lisaks ringhäälinguloa alusel tegutsevate organisatsioonide programmide edastusele ka avalik-õigusliku ringhäälingu programmi(de) edastuse ja välisriigist pärit saadete või programmide taassedastuse teenused ning muud kommertsteenused. See loob eeldused paljude atraktiivsete kanalite edastamisele ja motiveerib vaatajaskonda üle minema digitaalsele vastuvõtule.

Digitaalringhääling on elektroonilise side valdkond, mis võimaldab lõpptarbijale digitaalkujul edastada audio- ja videoprogramme (raadio- ja televisiooniringhääling) ning multimeedia- ja sisuteenuseid. Digitaalsüsteemid on märgatavalt vähem tundlikud mürale ja häiretele ning võimaldavad tunduvalt efektiivsemalt kasutada sagedusspektrit. “See tähendab, et ühel sagedusel saab edastada kuni 5-7 televisiooniprogrammi,” selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja Edvard Saarma.

Selleks, et tagada sujuv ning kiire vaatajaskonna üleminek digitaalsele vastuvõtule, eraldatakse vajalikud sagedused AS Levirale, kes ehitab perioodil 2006-2008 välja kuni kolm üleriigilist digitaalse ringhäälingu saatjatevõrku, edastades või taasedastades vähemalt 15 televisioonikanalit.

Valitsus kiitis mullu detsembri alguses heaks Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio arengukava aastateks 2006-2008, mis näeb ette ETV digitaalsele tootmisformaadile ülemineku.

Arengukava järgi vajab ETV seoses tehnilise mahajäämusega ning digitaalsele tootmisformaadile üleminekuga investeeringuid aastatel 2006-2008 kokku 133 miljonit krooni.

Digitaalringhäälingu kiire arengu tagamiseks on vajalik ka kehtiva ringhäälinguseaduse muutmine. Selleks on kultuuriministeeriumi juurde moodustatud töörühm.