Linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei rääkis, et hariduskulude analüüsis tõi Aaviksoo oma juunikuises ettekandes liidu volikogu ees välja, et haridusinvesteeringute osakaal kuludes ületab oluliselt Euroopa Liidu keskmist taset ja õpetajate tööjõukulude osakaal jääb samas teistele riikidele alla.

„Minister on haridusleppe läbirääkimistel survestanud kohalikke omavalitsusi, pakkudes välja leppes teksti, mille kohaselt peaks iga kohalik omavalitsus 60 protsenti oma üldhariduskuludest suunama õpetajate palgafondi. See ei ole kooskõlas kohalike omavalitsuste harta ja omavalitsuste autonoomsusega, et riik hakkab ette kirjutama kohalikule omavalitsusele, kui mitu protsenti oma tulubaasi vahenditest peab omavalitsus õpetajate palgaks kulutama,“ sõnas ta.

Trei lisas, et haridusinvesteeringute osakaal teiste Euroopa riikidega võrreldes on mõistetavalt kõrge ning haridustaristusse investeerimist on riik oma koolivõrgu programmi ja Euroopa rahadega ise initsieerinud, see on olnud õige otsus, sest omavalitsuse haridustaristust märkimisväärne osa on amortiseerunud. Trei sõnul soovib ELVL, et ministeerium teeks avalikuks andmed, milline on riigikoolides õpetajate palga osakaal hariduskuludest.