Harju Maakohtu ekspertiis leidis, et väljend „from the river to the sea, Palestine will be free“ ja selle eestikeelne vaste „jõest mereni, Palestiina saab vabaks“ on üheselt mõistetavalt inimsusevastase kuriteo, genotsiidi või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbol.

Lisaks 120-eurosele trahvile peab Leore Lisann Klõšeiko kandma nüüd ka ekspertiisikulud summas 9760 eurot - 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt vähemalt 813.33 eurot.

Klõšeiko olevat sotsiaalmeediast näinud, et seda kasutatakse rahumeelsetel sõjavastastel meeleavaldustel. „Ei tulnud selle pealegi, et see oleks tõlgendatav genotsiidi toetava või õigustavana,“ selgitas ta kohtule. Tema arusaama järgi tähendab fraas seda, et Palestiina peaks olema vaba.

Kohtu arvates, olukorras, kus menetlusalune isik oli teadlik Hamasi sõjalisest agressioonist (tuleneb tema enda ütlustest), pidi ta aru saama, et loosungi „Jõest mereni“ avaliku eksponeerimisega näitab ta oma toetust Hamasi terroristlikele rünnakutele Iisraeli vastu.

Ekspertiis: „jõest mereni“ on inimsusevastase kuriteoga seotud sümbol

Eelmise aasta 5. novembri Palestiina toetusavaldusel Tallinnas Vabaduse väljakul trahviti viit meeleavaldajat karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist. Viiest trahvitust neli otsustasid kõnealuse trahvi vaidlustada. Üks neist on Leore Lisann Klõšeiko, kelle plakati ühel poolel oli kiri „jõest mereni“. See loosung tõi talle 120-eurose trahvi, sest eksponeeris avalikult inimsusevastase kuriteoga seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.

Kohtuotsuse aluseks olnud ekspertiisihinnangus selgitas dr Randviir, et väljend „Palestiina olgu vaba jõest mereni“ on üheselt mõistetavalt inimsusevastase kuriteo, genotsiidi või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümbolina. See väljend on kajastatud Hamasi hartas, mille järgi Palestiina, mis ulatub Jordani jõest idas Vahemereni läänes, on terviklik territoorium ning palestiinlaste maa ja kodu.

Harta järgi on palestiinlastel õigus kogu oma maale ja seda usurpeerival „sionistlikul üksusel“ pole sellele territooriumil mingeid õigusi. Harta järgi lükkab Hamas tagasi kõik alternatiivid Palestiina täielikule ja lõplikule vabastamisele, jõest kuni mereni. Seega selgub eksperdi selgitustest, et loosungit „jõest mereni“ võib nimetada sümboliks.

Jaga
Kommentaarid