Hariduskulude analüüsi ajendas tegema vastuolu Eesti rahvusvahelises võrdluses suhteliselt suurte hariduskulude ja haridussektori tajutud alarahastamise vahel. Eesti kulutab nimelt u 6% oma SKP-st haridusele, mis on üks kõrgemaid osakaalusid OECD ja Euroopa Liidu riikide hulgas.

Hoolimata suurest valitsussektori hariduskulude osakaalust on õpetajate palgatase rahvusvahelises võrdluses madalamate seas. Analüüs näitas, et Eestis investeeritakse liialt taristusse, kuid õpetajate palgad on madalad.