Toitlustuskompleksi valmimine sümboliseerib RKIKi lääne portfellijuhi Steven Linkovi sõnul uut ajastut Paldiski sõjaväelinnakus.

„Paar aastat tagasi kolis siia vahipataljon ja toetuse väejuhatus. Toitlustuskompleksi uuendamine on viimane teetähis. Vana amortiseerunud söökla oli justkui Paldiski sõjaväelinnaku viimaste mohikaanlaste seast, kandes samas olulist pärimusvaimu. Siiani ripub söökla seinal austatud naiskodukaitsja Rita Loeli 1997. aasta artikkel rahuvalvajate suurimast sööklast, millele leiame uues  kaasaegses kompleksis kindla koha,“ rääkis Linkov.

Uues kompleksis kasutatakse toidu valmistamiseks, väljastamiseks ja puhtuse hoidmiseks kaasaegseid tehnoloogiaid, mis muudavad töö kiiremaks ja ergonoomilisemaks kui varem. Uuendusena on vastvalminud kompleksis laod, köök ja söögisaal kompaktselt ühendatud.

„Paldiski sõjaväelinnaku toitlustuskompleks koos kohe avatava 3000-kohalise liitlaste vastuvõtuala toitlustuskompleksiga Lõuna-Eestis Reedol on mõlemad olulised teetähised meie toitlustusteenuse kaasajastamisel. Väga heade tingimustega Paldiski toitlustuskompleks aitab kaasa ajateenijate igapäevaelule ja me kindlasti hoiame oma toitlustuse kvaliteeti kui seni, tõstes nii sõdurite motivatsiooni kui ka rahulolu,“ ütles RKIKi toitlustusteenuse portfellijuht Agne Silde.

Samuti on uues toitluskompleksis lõpusirgel meeskondade komplekteerimine, tööd saavad ka kohalikud elanikud. „Parema teenuse tagamiseks pakume lähiümbruses elavatele erialainimestele eneseteostuseks kaasaegse tehnoloogiaga suurkööki,“ lisas Silde.

Tehnoloogiliselt on Paldiski toitluskompleks suurim, mida konkreetse hanke võitnud Nordlin Ehitus OÜ on seni ehitanud. „Külmkambrite tehno- ja automaatsüsteemid on lahendatud innovaatiliselt ja läbimõeldult, et tagada ruumi maksimaalne kasutatavus, ohutus ja ergonoomika. Näiteks saab raskeid kambriuksi avada ühe nupulevajutusega,“ rääkis Nordlin Ehitus OÜ objektijuht Kelli Keizars.

Pärast kaitseväe toetuse väejuhatuste üksuste ja vahipataljoni kolimist Paldiskisse aastatel 2021 ja 2022, on linnak teinud läbi suured muutused: valmis on saanud 300-kohaline liginullenergiaga õppeklasside ja tööruumidega kasarmu, ajateenijatele sportimiseks mõeldud universaalhall, laohoone ning  kahte linnakut ühendav jalakäijate tunnel. Uus toitlustuskompleks on selle arendusprojekti viimane suurim ehitusarendus Paldiski sõjaväelinnakus.

Paldiski sõjaväelinnaku toitlustuskompleksi maksumus on 8,48 miljonit eurot.