Komisjoni esimehe Liisa Pakosta sõnul on Eesti peamiseks mureks maailmas rekordsuur e-sigarettide tarbimine ja Euroopas suurim müüki registreeritud nikotiini sisaldavate toodete arv.

„Eestis on tarbimise kasvutendents olnud väga kiire, ega me muidu maailmas seda musta esikohta hoiaks. Selles olukorras kuulame täpsemalt murekohad ära nii ekspertidelt kui ka noorte esindajatelt,“ lausus ta.

Kui tavaliselt töötatakse Euroopa Liidus ette valmistatud eelnõudega, siis nüüd tehakse Eesti poolt ise ettepanek Euroopa Komisjonile uus eelnõu algatada. Eesmärgiks on Pakosta sõnul Euroopa Liidus tervise- ja keskkonnakahjude vähendamine, ühtlustades nõudeid kõikidele nikotiini sisaldavatele toodetele, sh näiteks e-sigarettidele ja nikotiinipatjadele.

Reedel toimuval avalikul arutelul tutvutakse ekspertide abil uudsete tubakatoodete valdkonna murekohtadega. Seejärel kujundavad Riigikogu liikmed oma hinnangu Sotsiaalministeeriumis ette valmistatud Eesti seisukohadele tubaka- ja nikotiinitooteid käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide kohta.

Ettekannetega esinevad terviseminister Riina Sikkut, WHO Eesti esinduse juht Kristina Köhler, Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel, Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna juht Tiia Pertel, Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud Kristjan Pomm, Eesti Nooremarstide Ühenduse esindaja Patrick Pihelgas, Eesti Arstide Liidu esindaja Neeme Tõnisson, Noorte Keskkonnanõukogu eesistuja Brigitta Taling, WeeRec OÜ tegevjuht Hans Talgre, Sisekaitseakadeemia politseiteenistuse kadett Taavi-Toomas Leemets ja Tartu Ülikooli tervisepoliitika teadur Mariliis Põld.

Avalik arutelu toimub reedel, 12. juulil kell 9 Riigikogu konverentsisaalis ja seda saab jälgida ka veebiülekandes. Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

„Soovitan igaühel kuulata ja kaasa mõelda, kuna nikotiinist tingitud tervise- ja keskkonnakahjud on ühed kõige lihtsamini ära hoitavad kahjud üldse,“ kinnitas Pakosta.