Paeti arvates on Ungari peaministri Viktor Orbáni hiljutised visiidid Venemaale ja Hiinasse ELi ühtse välispoliitikaga vastuolus. Samuti on tema sõnul Ungaril pidevaid probleeme õigusriigi põhimõtete järgimisega.

„Orbani soolokohtumistele Venemaa ja Hiina juhtidega pole õigustust. Selliste käikudega lõhub ta nii ELi kui NATO ühtsust. Orban esindas Moskvas ja Pekingis ainult iseennast ja need visiidid on otseses vastuolus ELi ühtse välis- ja julgeolekupoliitikaga,“ lisas ta.

Ka arvestades Ungari õigusriigi põhimõtete rikkumist tuleb rakendada ELi lepingu artiklit 7 ning peatada Ungari hääleõigus ELis. Samuti pole tema arvates õige, et Ungari jätkab ELi eesistujariigina.

Paet lisas, et ka Euroopa Parlamendil tuleb selles küsimuses võimalikult ruttu seisukoht võtta.