Üks vahistatutest on endine SANS-i agent ja teine on Plovdivi linna kohalik poliitik. Kinnipeetud poliitik Zlatomir Djovlenski juhtis oma linnas erakonna Rahvuslik Russofiilide Liikumine ja on kandideerinud ka parlamenti.

Teisipäeval vabastati mõlemad kinnipeetud isikud kautsjoni vastu, neil on keelatud riigist lahkuda. Hiljem toimus läbiotsimine teise venemeelse erakonna Bulgaaria Sotsialistliku Partei (BSP) kontoris, mida kasutab ka Russofiilide Liikumine. BSP esindaja Ivan Petkov, kes on vahistatu perekonnasõber, kurtis, et arreteerimine toimus „brutaalsel viisil“ ning uurijad murdsid kell 5.30 maha Djovlenski korteriukse.

33-aastane poliitik on varem õppinud Venemaal Astrahani ülikoolis ja töötas Plovdivi lähistel Rodopi vallavalitsuses projektijuhina. Samas asulas töötas ka kinnipeetud endine julgeolekuagent. Prokuröride sõnul oli Djovlenski kuriteo õhutaja ning endine agent täitis tema korraldusi.

Alates 2022. aastast on spionaažis kahtlustatuna kohtu all ka Russofiilide Liikumise esimees Nikolai Malinov.