Eesti vabariigi õiguskantsler Ülle Madise avaldas 17. juunil rahapesu andmebüroo loamenetluste kontrolli kokkuvõtte, kus kirjeldatakse RAB-i rikkumisi. Viimase kolme aasta jooksul on korduvalt tuvastatud, et rahapesu andmebüroo on teinud õigusvastaseid haldusakte, millega on üle 40 korral seadust rikkudes jäetud õigusvastaselt tegevusloa taotlejatele load väljastamata.

Sellega on äriühinguteenusepakkujale WASP Consult OÜ-le tekitatud ulatuslikku varalist kahju, mille suurus võib olla üle miljoni euro. Seetõttu esitas WASP Consult Tallinna halduskohtule kaebuse ja nõuab tekitatud kahju hüvitamist.

WASP Consult OÜ-d esindav vandeadvokaat Tõnis Loorits selgitab, et õigusriigis peaks olema lubamatu olukord, kus asutus koostab läbi mitme aasta kümneid ja kümneid õigusvastaseid haldusakte, kuid sellele mistahes tagajärgi ei järgne.

„Seda enam olukorras, kus õiguskantsleri järelevalvemenetluse tulemusena on lõpuks avaldatud ka vastav seisukoht, mis on formuleeritud küll malbelt ja läbi soovituste, kuid mis enda sisult kätkeb võikaid rikkumisi ning nende kirjeldusi, mis ei ole omane ega peaks olema aktsepteeritav ka kõige pisemal moel mitte üheski endast lugupidavas õigusriigis. Kinnisilmi ja usust kantuna on siseriiklikult ülistatud meie finantsjärelevalveorganeid. Õiguskantsleri seisukohast me näeme, et seda usaldust on kuritarvitatud ja sellega on tekitatud meie oma ettevõtjatele ning ühiskonnale tervikuna kahju,“ sõnas Loorits.