Päästeameti ja sõjaväepolitsei ühismeeskond koosneb kuuest demineerijast, kahest pommikoerast ning ühest sõjaväepolitsei spetsialistist ja pommikoerast. Lisaks kaks kolmeliikmelist politsei kiirreageerijate meeskonda.

Prantsusmaa kolleegid avaldasid soovi kaasata Pariis olümpiamängude turvalisuse tagamiseks EOD (Explosive ordnance disposal) suunal Eesti pommikoeri ja demineerijaid, kes saavad oma ekspertiisiga abistada ja toetada Pariisi demineerimisüksust. Politsei abi paluti avaliku korra tagamisel avalikes kohtades ja olümpiaküla lähedal, seda ka paraolümpiamängude ajal, kuhu lähevad appi kaks kolmeliikmelist kiirreageerijate meeskonda. Samuti saadab politsei Pariisi veel ühe ametniku, kes toetab prantsuse kolleege Euroopa Liidus ebaseaduslikult viibivate välismaalaste tagasisaatmisega seotud ülesannetega.

„Meil on väga hea meel, et saame anda oma panuse tulevaste olümpiamängude turvamiseks ning seda tänu meie tublidele demineerijatele ja pommikoertele. Igasugune erialane praktika tuleb meie töös väga suureks kasuks ja kui võimalus tekib, siis oleme alati valmis panustama,“ ütles Põhja-Eesti pommigrupi juhataja, missioonimeeskonna juht Raido Taalmann.

PPA esmareageerimise grupi juht Ivan Posledov rääkis, et turvalisuse tagamine olümpiamängudel tähendab tohutut politseioperatsiooni, kus igal politseinikul on vastutus spordimängude rahuliku möödumise eest.

„Nii suurte üritustega kaasnevad hoopis teistsugused ohud ja ülesanded kui see, millega igapäevaselt kokku puutume, mistõttu saab Eesti politsei Pariisist väärt kogemuse, mida saame kasutada turvalisuse tagamisel kodustel üritustel. Oleme ka varem käinud suurüritustel partneritel abis korda tagamas, viimati näiteks eelmisel suvel NATO tippkohtumisel Vilniuses. 2016. aastal Eka Rio suveolümpiamängudel,“ sõnas ta.

Prantsusmaa katab majutuse, toitlustuse ja transpordikulud. Päästeameti demineerijad on Pariisis juulist augustini ja politsei saadab Prantsusmaale kahes rotatsioonis kiirreageerijate meeskonnad, kes töötavad seal kokku kaks kuud juulist septembrini.