Valimisliit on lubanud avaliku sektori kulutuste suurt kasvu, miinimumpalga tõstmist ja pensioniea langetamist, mis tähendaksid vastasseisu Euroopa Komisjoniga ja Euroopa Liidu eelarvereeglitega vastuollu minekut. Institut Montaigne’i hinnangul nõuaksid Uue Rahvarinde kampaania lubadused aastas ligi 179 miljardit eurot lisaraha.

„Uus Rahvarinne (NFP) on valmis valitsema,“ ütles Mélenchon pärast valimisi peetud kõnes. „Presidendil on võim, presidendil on kohustus kutsuda Uus Rahvarinne valitsema.“ Mélenchoni sõnul on tal plaan saada Prantsusmaa peaministriks.