Laupäeval toimunud MTÜ Sinise Äratuse üldkoosolekul langetati noorteühenduse tuleviku osas põhimõtteline otsus, millega katkestatakse senised sidemed Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga, ütles värske esimees Eino Rantanen.

Äsja valitud juhatusele antakse volitus alustada kõnelusi loomisel oleva erakonnaga Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid, et ühineda sama lipu alla.

Üldkoosolekul pandi Sinise Äratus tuleviku osas hääletusele neli võimalust, milleks olid: jätkamine EKRE noorteühendusena, tegevuse lõpetamine, jätkamine iseseisva rahvusliku noorteliikumisena ning kõneluste alustamine ERK-ga. Hääletusel osalenud liikmed pooldasid ülekaalukalt neljandat varianti.Seejärel toimus hääletus Sinise Äratuse põhikirja muutmise üle, millega eemaldati põhikirjast kõik viited Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale. Põhikirja muutmisega olid ühehäälselt nõus kõik üldkoosolekust osa võtnud liikmed.

Lisaks valiti üldkoosolekul Sinisele Äratusele uus juhatus. Uueks esimeheks valiti Eino Rantanen, lisaks temale kuuluvad Sinise Äratuse juhatusse Ronald Judin, Tristjan-Erich Karjus, Thomaz Lumijärv ning Helen Rebane.

Esimeheks valitud Rantanen põhjendas üldkoosoleku ajaloolist otsust järgnevalt: „Meie olulisimad eesmärgid on tagada Sinise Äratuse kui organisatsiooni elujõud ja tulevik ning teenida rahvuslikku aadet parimal võimalikul moel. Üldkoosoleku langetatud ülekaalukas otsus peegeldab meie liikmeskonna hinnangut, mille kohaselt pole EKRE noorteühendusena jätkamine enam perspektiivikas. Strateegilised ja teatud maailmavaatelised erinevused erakonnaga on juba varemgi meie liikmeskonna aktiivsusele ja motivatsioonile negatiivselt mõjunud ning tänane otsus oli selle rahulolematuse kulminatsioon. Ühendusena jääme truuks rahvuslikele ja konservatiivsetele aadetele, millest EKRE kahjuks on üha enam kõrvale kaldunud.“

Sinine Äratus oli EKRE ametlik noortekogu aastatel 2012–2024. Alates tänasest jätkab ühendus tegevust noorteliikumisena, mille eesmärkideks jäävad eestimeelse noorsoo koondamine ja rahvusliku maailmavaate edendamine.