Plaan hõlmab projekti „Minu ajalugu“ realiseerimist. See on suunatud traditsiooniliste pereväärtuste tugevdamisele, abikaasade truudusest ja paljulapselisusest rääkivate filmistsenaariumide toetamisele ning ürituste läbiviimisele välismaise sõnavara kasutamise piiramiseks avalikus ruumis ja kultuuris.

Plaani töötas välja kultuuriministeerium koostöös julgeolekunõukogu ja valitsusaparaadiga asjast huvitatud föderaalsete täitevvõimuorganite ning ühiskondlike ja usuorganisatsioonide ettepanekute alusel.

„Plaan koosneb 14 teemajaotusest, mis hõlmavad 138 tegevust aastatel 2024-2026,“ teatas kultuuriministeerium.

Plaan näeb muu hulgas ette sõjaajaloo- ja sotsiaalajalooteemalise kirjanduse väljaandmist, ajalooparkide võrgustiku „Venemaa – minu ajalugu“ arendamist, „sõjalise erioperatsiooni“ ajaloole pühendatud näitusi ja ekspositsioone muuseumides, traditsiooniliste pereväärtuste tugevdamisele suunatud ülevenemaalise projekti „Minu ajalugu“ läbiviimist, hariduslikke üritusi ning „informatsioonilis-hariduslikke tunde koolides, mis on suunatud pereväärtuste tugevdamisele, sealhulgas abielulahutuste profülaktikale“.

Kultuuriministeerium teatas, et eriti suur tähtsus on tegevusel, mis on suunatud seadusandluse täiustamisele traditsiooniliste Vene vaimsete ja kõlbeliste väärtuste tugevdamiseks.

Jaga
Kommentaarid