„Varasemalt olen juba kaks korda keeldunud võimalusest töötada Riigikogus, sest neil hetkedel oli mul oluline jääda Maardusse linna arendama. Nüüd, olles kindel, et linna areng on stabiilsetel alustel, soovin ma oma kogemusi ja oskusi rakendada laiemalt, riiklikul tasandil,“ sõnas Arhipov.

Arhipov lubab ka Riigikogu liikmena jätkata Maardu ja selle elanike huvide kaitsmist, osaledes Maardut mõjutavates seadusloome protsessides ja tuuesi rohkem tähelepanu ja ressurssi nii Maardu, kui ka Harju- ja Raplamaa piirkonna projektidele.

„Kasutan kõiki oma teadmisi, kogemusi ja energiat, et meie linn jätkaks õitsengut ja arengut. Lisaks jätkan aktiivselt osalemist meie linna arengus Maardu Linnavolikogu liikmena. Ma olen endiselt avatud teie pöördumistele ja hindan iga arvamust ning konstruktiivset ettepanekut,“ lisas Arhipov.

Lähiajal valib Maardu Linnavolikogu uue linnapea, kes võtab üle linna juhtimise.

Vladimir Arhipov valiti Maardu Linnavolikogu liikmeks esmakordselt 1994. aastal. Aastal 1995 valiti ta volikogu esimeheks ning aastal 1996 esmakordselt Maardu linnapeaks. Taas sai Vladimir Maardu linnapeaks 2016 aasta aprillis.