Tegu on esimese Jordaania välisministriga, kes Eestit külastanud, ja Tsahkna avaldas lootust, et see ei jää viimaseks korraks, sest Eestil ja Jordaanial on kaugusest hoolimata nii mõndagi ühist. „Oleme väikesed riigid geopoliitiliselt keerulises naabruskonnas ja näen palju võimalusi koostööks.“

„Nagu Eesti, on ka Jordaania võtnud selge seisukoha Venemaa agressiooni ja riikide suveräänsuse austamise küsimuses,“ sõnas Tsahkna. „Peame üheskoos töötama õiglase rahu ja rahvusvahelise õiguse taastamise nimel.“

Rääkides Venemaa jätkuvast agressioonist Ukrainas, andis Tsahkna oma Jordaania kolleegile ülevaate Eesti panusest Ukraina abistamiseks. „Venemaa jätkab oma sõjaga rahvusvahelise õiguse räiget rikkumist ja eirab oma naabri Ukraina õigust suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele,“ sõnas Tsahkna. „Selgitasin, et meie vastus Venemaa agressioonile Ukrainas otsustab mitte ainult Eesti, vaid ka kogu maailma julgeoleku, sest Putin ei peatu Ukrainas.“

Tsahkna lisas, et kõigi huvides on Lähis-Ida kriisile kiire ja püsiva lahenduse leidmine. „Eesti ja Euroopa Liit on läbivalt toetanud kahe riigi lahendust. Seetõttu toetasime maikuus ÜRO Peaassambleel Palestiina staatuse tugevdamise resolutsiooni. Me teame, mis on lahendus, küsimus on, kuidas selle lahenduseni jõuda – selle üle on aastakümneid pead murtud.“

Arutades humanitaarolukord Gazas, sõnas Tsahkna, et see on ebainimlik ja kriitiline. „Tunnustan Jordaaniat panuse eest humanitaarkriisi leevendamisse ja avaldan sügavat kaastunnet nende inimeste lähedastele, kes humanitaarabi osutades on hukkunud. Humanitaarabile ja -töötajatele peab olema tagatud turvaline ja stabiilne ligipääs piirkonda ning olen seda ka kohtumistel kolleegidega öelnud.“e