Riigikogu juhatus kutsub esmaspäevaks, 15. juuliks kokku erakorralise istungi, kus valitakse uued aseesimehed ja arutatakse presidendi tagasi lükatud automaksu eelnõu.

Riigikogu senine teine aseesimees Jüri Ratas siirdub Euroopa Parlamenti Brüsselisse ning tema volitused nii riigikogu liikmena kui ka aseesimehena lõppevad. Seega tuleb parlamendil koguneda ja valida Ratase asemel uus aseesimees.

„Seadus ütleb, et riigikogu juhatus on kolmeliikmeline ja valitakse esimesel täiskogu istungil. Seadus ei määratle väga täpselt seda, mis on konkreetne aeg ja millal istungite vahelisel ajal tuleks riigikogu juhatuse või aseesimeeste valimine teha. Kuna periood on aga pikk ja korralised istungid algavad alles septembri teisel nädalal, siis leidsime, et mõistlik oleks erakorralisel istungil valida ka riigikogu aseesimehed,“ selgitas riigikogu esimees Lauri Hussar otsust kutsuda kokku erakorraline istung. Ta lisas, et tema ametipositsiooni üle hääletama ei hakata ja ta jätkab riigikogu esimehena.