Iisraeli õiguste rühmituse Peace Now andmetel kiitis Iisraeli valitsus heaks ulatusliku maade konfiskeerimise okupeeritud Jordani oru Läänekaldal. See on Iisraeli suurim maade konfiskeerimine, pärast 1993. aasta Oslo leppeid, mis määrasid rahu tee Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Iisraeli sõjaväe tsiviilhalduse osakond, mis tegeleb Läänekaldal tsiviilasjadega, andis 25. juunil välja deklaratsiooni piirkonna riigimaaks muutmise kohta. Ametlik teade postitati alles kolmapäeval, ütles Peace Now.

Deklaratsioon hõlmab 1270 hektari suurust Jordani oru lõiku Jordani jõe idaosas Jeeriko lähedal, selgub tsiviilameti dokumendist.

Iisraeli ebaseadusliku laienemist jälgiv Iisraeli õiguste rühmitus Peace Now kritiseeris seda sammu kolmapäevases avalduses, öeldes, et konfiskeerimine muudab veelgi keerulisemaks „Iisraeli kõrvale Palestiina riigi loomise“.

Raporti kohaselt on maa kuulutamine riigi omandiks üks Iisraeli peamisi meetodeid okupeeritud alade üle kontrolli kehtestamiseks. Kui maa on määratud riigimaaks, ei tunnista Iisrael seda enam palestiinlaste eraomandiks.