Küsitluse autorite sõnul viitab tulemus, et kui NATO riikide juhid plaanivad Ukrainasse vägesid saata või Ukraina toetamiseks kaitsekulutusi suurendada, ei ole nende valijad tõenäoliselt valmis seda toetama. Autorid hoitavad ka, et kuna Ukrainas ja ülejäänud Euroopas on sõja kohta juurdunud erinevad arvamused, teeb see keerulisemaks nii sõja lõpplahenduse kui ka Ukraina püüdlused EL-i ja NATO-ga ühinemiseks. Küsitlus toimus 15 riigis (Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Itaalia, Poola, Portugal, Holland, Hispaania, Rootsi, Šveits ja Ukraina).

Eesti vägede Ukrainasse saatmisele oli vastu 67% siin küsitletud kodanikest, ent kaitsekulutuste suurendamist toetati siin rohkem kui Euroopas keskmiselt. 45% eestlastest oli nõus väitega, et kaitsekulutusteks peaks vajaduse korral kokku hoidma ka tervishoiult, hariduselt ja kuritegevuse ennetamiselt.

Jaga
Kommentaarid