„Suhtume mõistmisega muresse mõnede meediapersoonide kunstilise tegevuse pärast, kelle tegevus on adresseeritud laialdasele auditooriumile, kes saavad vastukaja massiteabevahendites ja kes võivad selle tulemusena kutsuda esile vastukaja riigi mitteükskõiksete kodanike hulgas. Oleme solidaarsed teie seisukohaga selle kohta, et avalikeks esinemiseks valitud riietus on artisti kuvandi tähtis osa ja mängib olulist rolli kogu ürituse imidži kujunemisel,“ öeldakse ministri vastuses, mille Filatova Telegramis avaldas, vahendab Interfax.

Ljubimova teatas ka, et regionaalsetele võimuorganitele on saadetud soovitused, eesmärgiga juhtida täiendavalt tähelepanu artistide väljanägemisele, kui nad esinevad massiüritustel, eriti neil, mida viiakse läbi riigile või omavalitsustele kuuluvates kohtades ilma vanusepiiranguta.

Filatova teatas, et seega toetas kultuuriministeerium tema ettepanekut kehtestada artistidele kontsertidel riietumiskood.

Jaga
Kommentaarid