Riigikogu liikmed küsisid muu hulgas, kas kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne 2023. aastal kinnitatud riigikaitse arengukava koostamise sisendina sisaldas 2023. aastal ka ettepanekut hankida täiendavat moona.

Pevkur vastas sellele, et eelmise aasta 8. juunil valitsusele tutvustatud riigikaitse arengukava sõjalise kaitse peatüki uuendamise käigus tutvustati ka kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet juhuks, kui kaitsekulu oleks enam, kui riigikogus heaks kiidetud 3% SKP-st.