„Me täpsustasime narkootikumide propaganda mõistet ennast. Kirjandus- ja kunstiteosed ei lange propaganda alla, kui narkootikumid moodustavad kunstilise mõtte žanri poolt õigustatud jagamatu osa,“ lausus Krašeninnikov komitee istungil,“ vahendab Interfax. „Kogu enne 1990. aasta 1. augustit avaldatud kirjandus, sealhulgas Arthur Conan Doyle’i ja Mihhail Bulgakovi oma, ei hakka selle alla kuuluma.“

Ühe seaduseelnõu järgi ei hakata informatsiooni narkootikumide kohta kunsti- ja kirjandusteostes propagandaks lugema, kui teostel on vastav märge.

Krašeninnikov teatas, et selle märke alla kuuluva kirjanduse määrab kindlaks kultuuriministeerium, mitte näiteks raamatukoguhoidjad.

Mais kiitis komitee heaks parandused, mille järgi ei ole kunstiteostes tegemist narkopropagandaga, kui narkootikume mainitakse ilma tarvitamisviise kirjeldamata.