VTK-s on kirjas 17 probleemi, millega ministeeriumite arvates tuleks tegeleda. Nende seas on näiteks viibimiskeelu kehtestamise karmimaks muutmine, elektrišokirelva kasutamise lävendi madalamale toomine kui ka avalike ürituste rangem järelevalve, nii et vajaduse korral saaks politsei juba ennetavalt ürituse keelustada.

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Illimar Pärnamäe sõnul ei ole väljatöötamiskavatsuse eesmärk politseile aga võimu juurde anda, vaid pigem on kavas mõnes valdkonnas korrakaitseorganitele senisest mõnevõrra laiemad õigused anda. On ka kohti, kus politsei õigustele on kavas seada selgemad piirid ja sellega tagada suurem õiguskindlus inimeste õiguste kaitsmisel, lisas Pärnamägi.