„Korralikult läbi mõeldud mootorsõidukimaksu abil saaks suunata inimesi keskkonnasõbralikumale tarbimisele,“ ütles Parempoolsete juhatuse liige Indrek Luberg. Tema sõnul tähendab see, et suurema maksu alla tuleks panna autod, mis saastavad rohkem. Praeguse eelnõu kohaselt plaanitakse aga maksustada ka näiteks nullemissiooniga sõidukeid, vanadele autodele tehakse hoopis soodustusi.

„Keskkonnale pole uuest maksust praegusel kujul mingit kasu oodata,“ tõdes Luberg.

Tema hinnangul algavad mootorsõidukimaksu probleemid selle kehtestamise põhjustest – tegemist pole mitte keskkonnalase meetmega, vaid vahendiga riigieelarve aukude lappimiseks. „Raha püütakse koguda, et viia ellu keskvõimu lubadusi, millel muidu katet poleks,“ tõdes ta. Riigieelarve on praegu suures miinuses, aga valitsusel pole Lubergi sõnul mõjusat plaani ei keskvõimu kulude kärpimiseks ega ka majanduse turgutamiseks.

Ta märkis, et Parempoolsed on seisukohal, et mootorsõidukimaksu ei tohi mingil juhul kehtestada pelgalt maksuraha kogumiseks, plaanist tuleb kas täielikult loobuda või teha eelnõu ümber nii, et see ei karistaks uuema, keskkonnahoidlikuma tehnoloogia kasutuselevõttu. Hea võimaluse selleks annab ka peatne vajadus sõlmida uus koalitsioonileping, lisas erakonna esindaja.

„Suur osa arenenud Euroopa riikidest maksavad elanikele moel või teisel peale, et suunata inimesi elektriautot ostma, aeg-ajalt saab toetusi taotleda Eestiski. Mootorsõidukimaks läheb selle kõigega vastuollu,“ ütles Luberg.

Eelnõus tuleb tema hinnangul loobuda suunast koguda võimalikult palju raha ja võtta eesmärgiks maksustada suuremat saastamist ja premeerida puhtama tehnoloogia kasutamist. „Osade urbanistide unistus, et kõrge mootorsõidukimaks motiveerib inimesi isikliku auto asemel ühistransporti kasutama on tänases Eestis utoopia. Inimeste vaeseks maksustamisel jäetakse enne ära laste trennid või tervislikum toit, aga mitte auto. Keskenduda tuleks mitte sellele, et inimesed autodest loobuma sundida, vaid sellele, kuidas nügida inimesi autoostul keskkonnasäästlikumaid valikuid tegema,“ selgitas Luberg.

Mootorsõidukimaksu kehtestamise asemel peaks Reformierakond Lubergi sõnul lükkama edasi maksuküüru kaotamise, sest praeguse riigirahandusliku kaose perioodil pole selleks õige aeg. Valitsus peaks riigieelarvet otsekohe jõuliselt kärpima, et vältida meid lähitulevikus ootavat Euroopa Liidu menetlust liiga suure eelarvepuudujäägi asjus, hindas ta.