Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes karistatakse rahatrahviga 40 eurot ning kui see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, karistatakse rahatrahviga 80 eurot.

Mupo palub autojuhtidel olla tähelepanelikud ning jälgida liiklusseaduses kehtestatud parkimisnõudeid!