Tartu ülikooli andmetel kandideerib tänavu eestikeelsesse õppesse 9393 inimest, kes esitasid kokku 12 811 avaldust: esimese astme õppesse esitati 9915, magistriõppesse 2896 avaldust. Esimesel astmel tõusis võrreldes eelmise aastaga avalduste arv viie protsendi võrra ning teises astmes jäid avaldused samasse suurusjärku.

Sarnaselt varasemate aastatega on kõige rohkem kandidaate bakalaureuseastme päevaõppes õigusteaduses, majandusteaduses ja informaatikas ning sessioonõppes koolieelse lasteasutuse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia erialal. Magistriõppes esitati enim avaldusi eripedagoogika ja logopeedia, haridusinnovatsiooni ning kaasaegse majanduse erialale.