Ultraortodokssed juudid pidasid pühapäeval Jeruusalemma kesklinnas rüselusi Iisraeli politseiga. Meeleavaldajad protestisid ülemkohtu otsuse üle alustada kohustuslik sõjaväeteenistus ka ultraortodoksetele.

Rahvahulga hajutamiseks kasutati haisva veega täidetud veekahureid, tavalisi politseinikke ja hobustel ratsutavaid politseinikke. Meeleavaldust ei olnud pühapäeva hilisõhtuks veel kontrolli alla saadud.