Ungari diplomaatide sõnul saab riik olema aus vahendaja. Analüütikute sõnul on aga Budapesti tegevus Euroopa Liidu poliitika kujundamise eesotsas tõenäoliselt piiratud, sest Brüsselis ollakse pärast juunis toimunud valimisi üleminekufaasis, vahendab Reuters.

Eesistuja roll on panna paika päevakord, juhtida kohtumisi kõigis valdkondades peale välis- ja euroala asjade, otsida konsensust liikmesriikide vahel ning vahendada kokkuleppeid Euroopa Parlamendiga.

See tähendab, et kuigi tõenäoliselt Ungari prioriteete toetavad paremäärmuslased saavutasid Euroopa Parlamendi valimistel edu, on eesistuja võime oma poliitikat läbi suruda piiratud.

Ungari on teatanud, et tema prioriteetide hulgas on Lääne-Balkani riikide Euroopa Liidu liikmeks saamine, ebaseadusliku sisserände vastane tegevus ja majanduse konkurentsivõime.

Kriitikud märgivad, et laienemisest rääkides ei maini ungarlased Ukrainat.

Enne Ungari eesistujaks saamist kiitis Euroopa Liit kiirustades heaks uued sanktsioonid Venemaa vastu ja alustas liitumisläbirääkimisi Ukrainaga.