Ebaseadusliku rände ohjeldamise raames saadetakse EL-i riikidest välja üha suurem arv inimesi, näitavad EL-i statistikaameti andmed.

Eurostati reedel avaldatud andmete kohaselt ulatus väljasaatmise määr 2024. aasta esimeses kvartalis 29,5 protsendini, võrreldes 2022. aasta sama perioodi 21,6 protsendiga.

„Uue tagasivõtupoliitikaga on käimas meetmed, et toetada liikmesriike tagasisaatmise kiirendamist ja taasintegreerimist,“ ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

„Protsessi aitab kiirendada ka tagasisaatmisotsuste vastastikuse tunnustamise sagedasem kasutamine,“ ütles pressiesindaja, viidates EL-i riikide ja migrantide päritoluriikide vahelistele kokkulepetele.

Alates 2016. aastast on EL-i sõlminud lepingud Mauritaania, Tuneesia, Türgi ja viimati Egiptusega, et piirata ebaseaduslikku rännet. Lepingut kritiseerivad erinevad inimõigusorganisatsioonid, sest nende sõnul eirab see humanitaarõiguseid.

Eurostat teatas, et EL-st lahkumise käsk anti 2024. aasta esimeses kvartalis enam kui 100 000 isikule ning riikidest on praeguseks nendest välja saadetud ligi kolmandik.

Prantsusmaa saatis kvartalis välja kõige rohkem EL-i väliseid migrante , 4205 isikut saadeti tagasi teise riiki, 34 190 isikule anti lahkumiskäsk.