Eelmisel õppeaastal jäeti Valgamaa koolis osa Ukraina õpilasi klassikursust kordama, kuigi omavalitsuse Ukraina koordinaator ega lapsevanemad polnud sellega nõus. Tänavugi on Ukraina õpilaste hulgas klassikursuse kordajaid või täiendavale õppetööle jääjaid. Teemaga kokkupuutunute sõnul võib üks põhjus peituda õpimotivatsioonis.

Ühe Valgamaa kooli anonüümseks jääda soovinud eesti keelt teise keelena õpetava õpetaja sõnul puuduvad tema kooli Ukraina õpilased tihti koolist või üksikutest tundidest, sest veedavad aega kooli Ukraina õpetaja ruumides. Õpetaja teab, et eesti keeles õppimine on raske ja pühenduda tuleb juba keeleõppega alustades, kuid ta ei näe neis õpilastes soovi. „Lapsed väljendavad mõtet, et nad lähevad siit nagunii ära,“ nentis ta. Samuti suheldakse koolis teiste õpilastega vene keeles.