„Kinnipeetavate tervise kaitse, vanglate turvalisus ja erinevatele olukordadele asjakohane reageerimine on vangla toimimisel väga olulised. Suhtume vanglates aset leidvatesse intsidentidesse täie tõsidusega ja teeme omalt poolt kõik, et töökorraldust parandada ning ajakohastada. Teenistusliku järelevalve eesmärk on leida üles need võimalused, mis aitaksid tulevikus kinnipeetavate raskete tagajärgedega käitumisprobleeme paremini ennetada,“ rääkis justiitsminister Madis Timpson teenistusliku järelevalve alustamise otsuste tagamaadest.

Möödunud nädalal esitati Tallinna vangla vahistatule Marek Madisoole kahtlustus kambrikaaslase Karlos Kolgi tapmises.

Peale sündmuse asjaoludega tutvumist langetati otsus põhjalikumaks töökorralduse analüüsiks ning vanglate osakonna poolt tehti justiitsministrile ettepanek teenistusliku järelevalve algatamiseks. Järelevalve käigus analüüsitakse vangla tegevust, toiminguid ja igapäevast juhtumikorralduslikku tööd vahistatutega. Teenistuslik järelevalve võimaldab tuvastada, kas selliste traagiliste sündmuste ärahoidmiseks ja juhtumite ennetamiseks vajab tänane töökorraldus muutmist.

Tegemist on kahetsusväärse juhtumiga, justiitsministeerium ja vanglateenistus avaldab lähedastele südamest kaastunnet.

Teenistuslik järelevalve plaanitakse lõpule viia augusti lõpuks.