„Toidupangad jagavad iga nädal toiduabi üle Eesti, ulatudes keskmiselt 19 250 inimeseni,“ teatab Eesti Toidupank oma koduleheküljel ja annetajate poole pöördumistes.

Selle väite tagamaade uurimiseks palusime sotsiaalministeeriumil võtta sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist (STAR) välja andmed selle kohta, kui palju inimesi on päriselt toiduabisaajate nimekirjadesse lisatud. Maikuu andmed näitavad, et Eesti Toidupanga kaudu sai sel kuul toiduabi 5773 inimest. Seevastu toiduabi oli määratud 6742 inimesele. Need on inimesed, kelle abivajadust on sotsiaaltöötajad hinnanud ja leidnud, et nad vajavad toiduabi. Enamasti on nende seas toimetulekutoetusest elavad inimesed, kelle sissetulek jääb alla 200 euro kuus. Toiduabi jagamise eest maksab riik Eesti Toidupanga juriidilisele kehale Eesti-Hollandi heategevusfondile ka raha.