„Türgi vanasõna järgi on sõprus nagu puu, mis aastatega tugevamaks kasvab. Ka meie koostöö Türgiga kasvatab puu kombel üha uusi harusid. Me oleme pühendunud liitlased NATO-s, maailma tugevaimas alliansis, mille ülesanne on tagada Atlandi-ülene julgeolek,“ ütles president Karis. „Heade suhete ja sõprussidemete jätkumine on meie jaoks hindamatu väärtusega.“

Eesti ja Türgi sajandipikkuse diplomaatilise sõpruse tähistamiseks kinkis president Karis oma Türgi kolleegile raamitud koopia kõige tähtsamatest dokumentidest, millega pandi alus kahe riigi diplomaatilistele suhetele ja sõprusele. Türgi tunnustas Eesti Vabariiki de jure 1924. aasta 23. jaanuaril ning sama aasta 1. detsembril allkirjastasid Eesti ja Türgi saadikud Varssavis Johan Leppik ja Ibrahim Taliy Eesti ja Türgi sõpruslepingu.

President Karise sõnul mõistavad Eesti ja Türgi julgeolekut kui väärtust sarnaselt. „Siia kuulub ka võitlus terrorismiga, et tagada nii globaalne kui riiklik julgeolek. Seetõttu on Eestil Iraagis operatsiooni Inherent Resolve raames suuruselt teine liitlasvägede kontingent, mis on ühtlasi Eesti suurim väliskontingent. Samuti võtab Eesti osa ÜRO ja EL-i rahumissioonidest Aafrikas ja Lähis-Idas,“ rääkis president Karis. „Türgi on oluliselt tugevdanud NATO-t ja panustanud julgeolekusse meie piirkonnas. Näiteks osaledes NATO küberkaitsekoostöö keskuse töös Tallinnas ja Balti õhuturbemissioonil Leedus,“ lisas ta.

Eesti ja Türgi riigipea kõnelesid juulis Washingtonis toimuvast NATO tippkohtumisest. „Seal tuleb teha selged otsused Ukraina kui NATO tulevase liitlase abipaketi kohta, samuti leppida kokku Venemaa sõjaagressiivsuse ja terrorismiohu vastased meetmed ning tugevdada meie enda kaitseheidutust,“ sõnas Eesti president.

Ta pidas oluliseks seda, et enamik liitlasi on suurendanud oma kaitsekulutusi. Eesti panustab sõjalisele riigikaitsele praegu juba 3,2 protsenti SKP-st. „NATO peab olema tugev ja võitlusvalmis. Kõigil liitlastel peavad olema tegelik võime ja reaalsed üksused meie kollektiivsete kaitseplaanide tagamiseks. Venemaa hindab NATO-t tema tegude, mitte sõnade järgi. Venemaad suudab heidutada ainult reaalne sõjaline jõud,“ lausus Karis.

Eesti ja Türgi riigipea kõnelesid Venemaa Ukrainas jätkuvast agressioonisõjast. „See sõda mõjutab Euroopat, aga tegelikult ka kogu maailma julgeolekukorda. Kas rahvusvahelistes suhetes maksab õigus või maksab ainult jõud? Minule on väärtus rahvusvaheline õigus, mida agressor ei saa lämmatada, isegi kui ta on ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige,“ rõhutas president Karis.

Ta nimetas tänuväärseks Türgi ja president Erdoğani tööd Mustal merel kaubateede avatuna hoidmisel, mis annab Ukrainale võimaluse eksportida oma teravilja. „Kahetsusväärselt on Venemaa militariseerinud Musta mere, takistab laevaliiklust ja muudab maailmamajandust ebastabiilseks, varastades Ukraina teravilja, kasutades toidupuudust mõjutusvahendina ning hoogustades globaalset inflatsiooni,“ sõnas president Karis.

„Venemaa alustas seda sõda ja Venemaa võib selle ka lõpetada. Meie ülesanne on seista jätkuvalt ühise rindena agressori ja tema väärnarratiivide vastu,“ lisas ta.

Eesti riigipea pidas tähtsaks Ukrainale sõjalise ja humanitaarabi andmist. „Eesti on seadnud eesmärgi toetada Ukrainat vähemalt 0,25 protsendiga meie SKP-st. Meie lõppeesmärk on tagada ÜRO põhikirja järgimine ehk Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus. Samuti agressiooni kui rahvusvahelise poliitilise jõuhoova hukkamõistmine, küüditatud Ukraina laste koju tagasi pääsemine ja agressori vastutusele võtmine. Kui Venemaad Ukrainas ei peatata, saab nende agressioonikihk sellest ainult hoogu juurde,“ lisas ta.

President Karis ja Erdoğan rääkisid Lähis-Ida kriisist ning Gaza halvenevast humanitaarolukorrast. Samuti olid kõne all migratsiooniga seotud küsimused.

Türgi on president Karise sõnul Euroopa Liidu strateegiline partner ja kandidaatriik. „Eesti on järjekindlalt toetanud EL-i laienemist, sealhulgas Türgi liitumist, ja toetab seda ka edaspidi. Türgi on oluline strateegiline partner, et säilitada Euroopa naaberriikides stabiilsus. Seetõttu pooldame Türgi ja EL-i vahelist jõuliselt jätkuvat ja süvenevat dialoogi,“ ütles ta.

Eesti ja Türgi kahepoolsest koostööst kõneldes nimetas president Karis positiivseks üha tihedamat kaubavahetust – mullu ulatus meie maade kaubandusmaht 709 miljoni euroni, mida on kaks korda rohkem kui paar aastat varem.

Samuti tõi president Karis esile Eesti ja Türgi kaitsetöötuse kasvavat koostööd, mida kinnitab ka Türgis toodetud uute ratassoomukite Eesti kaitseväele soetamine.

President Karis kohtus eile ka Türgi parlamendi esimehe Numan Kurtulmuşi ja parlamendi Eesti sõprusgrupi liikmetega.

Vabariigi presidenti saadavad visiidil riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts ja välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.