Peamist, „pereväärtuste kaitse“ seaduseelnõu ja parandusi erinevates teistes seadustes toetas 78 parlamendi liiget 150-st, vahendab NewsGeorgia.

Opositsioon seaduseelnõu arutamisel ja hääletusel ei osalenud. Parlamendienamuse liikmed süüdistas opositsiooni selle eest „LGBT-propaganda“ toetamises.

Valitseva erakonna Gruusia Unistus eelnõu näeb ette muu hulgas kõigi kooselude registreerimise keelamist peale mehe ja naise vahelise, homoseksuaalsetele paaridele alaealiste lapsendamise keelamist ja soovahetusoperatsioonide keelamist.

Koolides tahetakse keelata sellise informatsiooni esitamine, mida saab tõlgendada vastassugupoole hulka kuulumise, samasooliste suhete või intsesti propagandana. Meedia, reklaamiandjad ja kinod peavad kogu sisu jälgima, et seal ei mainitaks samasoolisi suhteid.

Gruusia Unistus süüdistab lääneriike vabaühenduste kasutamises „LGBT-propaganda“ levitamiseks, riigipöörde organiseerimises ja Gruusia Venemaaga sõtta kiskumises.