Täna otsustas president Alar Karis jätta välja kuulutamata automaksu seaduse, sest selle sätted rikuvad võrdse kohtlemise põhimõtet. Täpsemalt ei maksustata seaduse järgi mootorsõidukimaksuga füüsilisele isikule kuuluvat mootorsõidukit, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud või kohandatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimestele kasutamiseks. „Kumbki vabastus ei laiene inimesele, kelle liikumispuue on sellist laadi, et ta ei vaja sõiduki ümber ehitamist või kohandamist,“ kirjutab president seadust tagasi lükkavas otsuses.

Signe Riisalo sõnas, et talle helistati eelmisel nädalal presidendi kantseleist ja küsiti, mis on tema seisukohad automaksu kohta. Ta rääkis kantseleile, et automaks on puuetega inimeste toetuste tõusu katteallikaks ning maksuga tehakse kättesaadavamaks rahalisi abivahendeid. „Kui see ei veennud presidendi õigusnõunikke ja presidenti, siis mul on sellest äärmiselt kahju, sest kui automaksu ei ole võimalik rakendada, siis puudub ka puuetega inimeste toetusteks katteallikas,“ nentis Riisalo.