Tallinna Vee vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde tõttu suletakse tänasest autoliiklus Suur-Ameerika tänaval Toom-Kuninga ja Õllepruuli tänava vahelisel lõigul. Samal ajal on sõidukitele suletud ka Toom-Kuninga ristmik. Jalakäijatele on läbipääs tagatud.

14. juulist avatakse Suur-Ameerika tänaval ühesuunaline autoliiklus Kristiine suunal ja osaliselt taastatakse liiklus Toom-Kuninga ristmikul. Jalakäijatele avatakse Suur-Ameerika tänava mõlema poole kõnniteed.

Juurdepääs Õllepruuli tänavale on Pärnu maantee suunalt tagatud kogu ehitusperioodi vältel. Suur-Ameerika tänava ehitustööde tõttu muudetakse alates 25. juuni tööpäeva algusest kuni 25. augusti tööpäeva lõpuni bussiliini nr 47 liikumisteed mõlemal sõidusuunal. Bussijaama suunal sõidab buss nr 47 marsruudil Endla tänav, Tõnismäe tänav, Pärnu maantee, Liivalaia tänav. Väike-Õismäe suunal on bussi nr 47 liikumistee järgmine: Liivalaia tänav, Pärnu maantee, Tõnismäe tänav, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Endla tänav. Töid teeb Watercom OÜ. Tööde lõpetamise tähtaeg on 25. august.

Suur-Ameerika tänava skeem ehitustööde ajal.

Kolmapäeval algavad Lastekodu tänava suuremahulised rekonstrueerimistööd: liiklusele suletakse Lastekodu tänaval Liivalaia ja Keldrimäe tänava vaheline lõik ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik. Ehitustöödega kaasnevad ümberkorraldused kesklinna liikluses ja hilisemates etappides ka ühistranspordi töös. Kohalikele elanikele, jalakäijatele ja ratturitele on läbipääs tagatud kogu ehitusperioodi vältel.

Lastekodu tänav rekonstrueeritakse terves ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõik Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Kõigi liiklejate ohutuse tagamiseks kavandatakse tänavale kuni 30 km/h piirkiirus ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka mitmesuguseid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ja minimaalsed pöörderaadiused.

17. juunil suletakse materjalide ladustamiseks osaliselt Kreutzwaldi tänav Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelises lõigus. Kuni 26. juunini on tagatud tavaliikluse läbipääs mõlemas suunas. Edasiste etappide käigus, mis algavad 1. juulist, on Liivalaia ja Tartu mnt ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelisel lõigul sulgemisi. Järgnevad tööde etapid toimuvad piki Lastekodu tänavat Odra ja Masina tänava suunas.

Paldiski maantee jalakäijate tunneli ehitus hakkab 10. juunil, liiklus korraldatakse ümber ja ligipääs on kõigile liiklejatele viadukti alt võimaldatud. Ehituse tõttu ei sõida 15. juulist kuni 22. juulini rongid Balti jaama peatusesse, kasutada tuleb Lilleküla või Kitseküla peatust. Hiljemalt septembri lõpuks peaks tunnel valmis saama.

Paldiski maantee.

1. juulist on suletud Tondi raudtee ülesõit. Tondi ja Kotka tänavale avatakse liiklus alates septembrist, kogu objekt valmib oktoobriks.

Alustatakse ka Kaarli ja Mere puiestee bussipeatuste rekonstrueerimist, ümber tehakse rattatee ja bussipeatused.

Juunis algasid F. R. Kreutzwaldi tänaval vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd, millega Kreutzwaldi tänaval kaasnevad liikluspiirangud.

Lisaks on pooleli Vanasadama trammitee ehitustööd. Vanasadama trammitee veebilehel tallinn.ee/vanasadamatramm saavad ühistranspordi kasutajad detailse ülevaate kõigi bussiliinide ümbersuunamistest ning autoga liiklejad leiavad liikluskorralduse info koos ümbersõiduskeemidega.