Umbusaldusavaldus koosnes kahest punktist. „Esiteks, volikogu esimehe avalikes suulistes ja kirjalikes väljaütlemistes ning tegudes on esindatud ennekõike erakondlikud huvid ja isiklikud seisukohad,“ luges Niilo istungil ette. „Volikogu esimees esindab valda ja selle volikogu ning avalikes esinemistes ja väljaütlemistes peab seisma vallaelanike huvide eest ja esindama vallavolikogu ametlikke seisukohti.“

Teiseks seisis avalduses, et volikogu istungite kehv ettevalmistus ja läbiviimine ei ole taganud volikogu töö normaalset toimimist ja kahjustavad valla mainet.

Rein Loik oli aastatel 1998-2016 Tallinna Lennujaama juhatuse esimees. Enne seda oli ta aastatel 1992–1995 Estonian Airi arendusdirektor ning 1995–1996 Tallinna abilinnapea.

Vallavanemana on ta tegutsenud varem Viimsis, kuhu ta valiti 2017. aastal, ning Rõuges 2020.–2021. aastatel vallavanema asendaja ja vallavanemana.

Rõuge vallavolikogu esimehe brutotöötasuks kinnitati 1800 eurot, vahendab Lõunaleht.

Loik on valimisliit Loome Koos liige. Vallavolikogu esimeseks aseesimeheks valiti Marika Parv (valimisliit Kimmäs Punt) ja teiseks aseesimeheks Aigar Kalk (Keskerakond).