Surnukeha leiti vahistatute eluosakonna lukustatud kambrist, kus elas lisaks hukkunule veel üks kinnipeetav. Tegu oli vahistatutega, kes viibisid samas kambris koos alates juuni algusest.

Kannatanu oli vahistatud narkootikumidega seotud süüteo eest ning oli eelnevalt kriminaalkorras karistatud.

Tallinna vangla alustas surma põhjuse asjaolude väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku tapmist käsitleva paragrahvi järgi. Kriminaalmenetlust juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Jaga
Kommentaarid