Tallinna linn on tungivast vajadusest tingituna hakanud rajama uut mäluhäiretega inimeste päevahoiu ja ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise keskust.

„Seoses üldhooldusreformiga on muutunud üha raskemaks leida üldhooldusteenuse osutajaid, kuhu teenusele võetaks mäluhäirega inimesi. Pigem on olemasolevad teenuseosutajad kaotanud ära kohad suurema hooldusvajadusega inimestele,“ kirjeldas praegust seisu Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja asetäitja Arne Kailas.