Äripäev kirjutas eelmisel kuul kahtlusest, et Ühiskonnauuringute Instituut on korraldanud salajasi küsitlusi, mille tulemusi on instituudi rahaline toetaja Parvel Pruunsild jaganud Isamaa erakonnaga, kuhu ta kuulub. Instituut ise on sellised jutud ümber lükanud.

ERJK esimehe Liisa Oviiri sõnul tekitasid artiklis ilmunud avaldused komisjoni liikmete seas aga küsimusi ning tänasel koosolekul otsustati saata asjaosalistele täpsustavad küsimused. „Kui üks artikkel väidab mingeid asju, siis tekib küsimus, kas see vastab tõele või mitte, et alati on vaja selles selgusele jõuda, kuidas teine pool seda näeb,“ rääkis ta.