Andruse uputamises süüdistatakse 21-aastast Marko Aljastet. Tõenäoliselt oli tema ka see, kes ohvri auto põlema pani. Lisaks sai süüdistuse 40-aastane Allar Soodam. Talle esitati süüdistus koos Aljastega vabaduse võtmises ja tapmisest teatamata jätmises. Aljaste viibib vahi all, Soodam on aga seni koduarestis olnud.